לדורות - סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל


הגבלות ותנאי שימוש

הפרטים המופיעים באתר מפורסמים בהסכמה ובידיעה של ניצול/‏ת השואה, ‏ממלא/‏ת השאלון, ‏ועל סמך חתימתו/‏ה להסכמה לפרסום. ‏בשימושו באתר זה, ‏המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיינה לו כל תביעה ו/‏או טענה ו/‏או דרישה כלפי המשרד לענייני גימלאים ו/‏או כלפי יד ושם, ‏רשות הזכרון לשואה ולגבורה ו/‏או כלפי מי מטעמם בקשר למידע המופיע באתר. ‏מבלי לגרוע מכלליות האמור, ‏המשתמש באתר מוותר על כל תביעה בגין פגיעה בשל פרסום מידע לא נכון ו/‏או לא מדויק ו/‏או פוגעני ו/‏או הפוגע בפרטיות ו/‏או הנוגע בעילה של דיבה, ‏לשון הרע, ‏הפרת זכויות יוצרים או כל הפרה אחרת של זכויות צד שלישי.

search title
א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ
ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת
שם:
ארץ לידה:
שנת לידה:
עיר מגורים כיום: